×
  • شیراز فلکه گاز
  • +98 905 293 29 22

اخبار

تاثیر ورزش بر سرطان استخوان

تاثیر ورزش بر سرطان استخوان

مطالعه این مقاله را به تمام عزیزان کوهنورد توصیه میشود

یافته­ های اخیر محققان نشان داده است توصیه­ های معمول به بیماران سرطانی که دچار متاستاز استخوانی شده­ اند مبنی بر اینکه فعالیت بدنی برای آنها خوب نیست ممکن است درست نباشد

بیشتر +
    1. 1