×
  • شیراز فلکه گاز
  • +98 905 293 29 22

آیا دویدن برای زانو شما بد است؟

blog-post-image

آیا دویدن برای زانو شما بد است؟

🚩نکته ای جالب برای دوندگان و  کوهنوردانی که برای آمادگی صعود های بلند میدوند.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀      آیا دویدن برای زانوی شما بد است

🚩نکته ای جالب برای دوندگان و کوهنوردانی که برای آمادگی صعود های بلند میدوند.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 آیا دویدن برای زانوی شما بد است

خیلی‌ها معتقدند دویدن برای زانو بد است و می‌تواند به‌تدریج موجب ساییدگی در آن شود ولی یک مطالعه جدید نشان داده است که دویدن برعکس می‌تواند التهاب در مفصل زانو را کاهش دهد. محققان میگویند این تفکر که دویدن مسافت‌های طولانی برای زانو مضر است یک افسانه است.

آن‌ها با بررسی مایع مفصلی تعدادی زن و مرد سالم با سن 35-18 سال مواد شیمیایی التهابی را قبل و بعد از سی دقیقه دویدن در زانوی آن‌ها موردبررسی قراردادند. نتیجه آن‌ها این بود که در افراد جوان و سالم دویدن می‌تواند محیطی ضدالتهابی را در مفصل زانو به وجود آورد که در درازمدت به نفع مفصل است.

محققان میگویند دویدن می‌تواند ایجاد و بروز ساییدگی مفصل را به تعویق بیندازد. همچنین دویدن می‌تواند یکی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان باشد 

منتشر شده است(European Journal of Applied Physiology)نتایج این تحقیق در مجله

گرد اورنده: محمود رحامیان

ارسال نظر

ارسال نظر