×
  • شیراز فلکه گاز
  • +98 905 293 29 22

📕 سرپرستی گروه کوه‌نوردی و هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن

blog-post-image

📕 سرپرستی گروه کوه‌نوردی و هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن

📕 سرپرستی گروه کوه‌نوردی و هنر انتقادپذیری و انتقاد کردن

✅ سرپرستی یا هدایت یک تیم کوه‌نوردی در نوع خود هنری است منحصر به‌فرد. هنر گردآوری افرادی با اخلاق و رفتارهای مختلف و فرهنگ‌های گوناگون، داشتن حداقل‌های مدیریتی و دانش علمی و عملی کوه‌نوردی، هنر برنامه‌ریزی و البته هنر بهبود عملکرد گروه در هر برنامه نسبت به برنامه پیشین. در این راستا قابلیت‌های ذهنی و روانشناسی افراد بسیار دخیل هستند که از جمله آنها نحوه صحیح انتقاد کردن از افراد گروه و البته انتقاد شنیدن از اعضای تیم می‌باشد.


✅ انتقاد سازنده و موثر از اعضای گروه
🔺انگیزه شما از انتقاد کردن چیست؟ اگر انگیزه‌ای غیر از پیشرفت و اصلاح خطاهای شخص مورد نظر یا بهبود توانایی‌های او دارید یا در پی نفع شخصی هستید بهتر است از همان ابتدا از چنین انتقادی پرهیز کنید.
🔺ابتدا مطمئن شوید که شخص یا اشخاص مد نظر شما در این زمان آماده شنیدن انتقادات مطرح شده می‌باشند، هیچ چیز بدتر از یک انتقاد و بازخورد ناخواسته و بی‌موقع نیست.
🔺 برای شروع انتقاد حتما از لحنی مطمئن و قابل اعتماد استفاده کنید، دریافت انتقاد از کسی که به شما احترام می‌گذارد و می‌توانید به او اعتماد کنید بسیار تاثیرگذارتر است.
🔺 از شخص مورد نظر بخواهید تا بازنگری و بازبینی در نحوه رفتار و اجرای خود داشته باشد. به این شکل این اشخاص را درگیر انتقاد از عملکرد خود و بررسی نقاط ضعف و قوت خود می‌کنید.
🔺بجای تاکید و توجه بر انگیزه و قصد شخص، روی عملکرد او تمرکز کنید. به این ترتیب به این فرد اجازه می‌دهیم تا در مورد نحوه عملکرد خود به بینش درونی بهتری برسد.
🔺 سعی کنید تا انتقاد شما سازنده و از روی حسن نیت باشد، ترکیبی از رفتار اشتباه و در عین حال انتقاد از شخص، نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد.

✅ انتقادپذیری و دریافت بازخوردها
🔺 پس از اجرای برنامه و در زمانی که مناسب باشد از افراد شرکت کننده در برنامه تقاضا کنید تا از دیدگاه خود نقاط ضعف و قوت شما و نحوه اجرای برنامه را با هدف بهبود کیفیت برنامه‌های تیمی و نحوه عملکرد شما بیان کنند.
🔺دیدگاه مثبتی در خصوص دریافت بازخوردها داشته باشید و به قصد پیشرفت و بهبود کیفیت عملکرد خود به آنها نگاه کنید.
🔺 حتما زمانی را برای پاسخگویی به بازخوردها و انتقادات اختصاص دهید، به این ترتیب به افراد گروه اطمینان می‌دهید که به انتقادات و ایرادات آنها توجه کرده و در پی بهبود آنها هستید.
🔺بخاطر داشته باشید انسان جایزالخطاست و به این ترتیب در هر مرتبه و مقامی از غرور بیجا و البته از فرار از انتقادات سازنده پیشگیری می‌کنید.
🔺از فرد یا افردی که با صرف وقت و اهمیت قائل شدن برای شما و تیم اقدام به انتقاد سازنده و اعلام دیدگاه‌های خود می‌کنند تشکر کنید، از این موضوع می‌توانید بعنوان فرصت و عاملی برای پیشرفت خود استفاده کنید.

ترجمه: پویا سلیمانی

 

گرد آورنده : محمود رحامیان

ارسال نظر

ارسال نظر