×
  • شیراز فلکه گاز
  • +98 905 293 29 22

درباره ما

گروه آموزشی - گردشگری دیباوران

هیأت موسس


قاسم قادری

قاسم قادری

موسس

فعلا هیچی

لیلا کریمی

لیلا کریمی

موسس

فعلا هیچی

عباس قادری

عباس قادری

موسس

گذراندن دوره های کوهپیمایی از کارآموزی تا مربیگری درجه 3 ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های غارنوردی از کارآموزی تا پیشرفته ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های سنگ نوردی از کارآموزی تا پیشرفته ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های یخ و برف از کارآموزی تا پیشرفته ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های ناوبری از مقدماتی تا تربیت مدرس  ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های پزشکی کوه و غار ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن سایر دوره های مرتبط نظیر هواشناسی ، مبانی امداد و نجات ، بهمن شناسی ،  استقرار در طبیعیت و ... ( فدراسیون کوهنوردی )

گذراندن دوره های اکو توریسم ( ارسباران تهران )

گذراندن دوره های عکاسی ( انجمن عکس شیراز )

گذراندن دوره عکاسی غار ( فدراسیون کوهنوردی ایران و فرانسه )

 

د) مقالات و سمینارهای مرتبط با کوهنوردی :

اجرای سمینارها و سخنرانیهای متعدد در خصوص کاربرد سیستمهای مدیریت در کوهنوردی

آثار و کاربردهای فاوا در کوهنوردی ( پایان نامه مربیگری درجه 3 کوهپیمایی )

سازمان مجازی در جامعه کوهنوردی ایران ( کنفرانس تربیت بدنی کرج )

ارائه الگویی جهت تدوین منشور اخلاقی در غارنوردی ( همایش آسیایی اتحادیه جهانی غارنوردی ، آنتالیا ، ترکیه )

بررسی پیامدهای جهانی سازی در جامعه غارنوردی ایران با استفاده از تحلیل swot ( همایش آسیایی اتحادیه جهانی غارنوردی ، آنتالیا ، ترکیه )