×
  • شیراز فلکه گاز
  • +98 905 293 29 22

درباره ما

گروه آموزشی

مربیان


مهدی پاک نطر

مهدی پاک نطر

مربی

مربی سنگ نوردی درجه ۳
مربی کوه پیمایی درجه ۳
مربی غارنوردی درجه ۳

حسین نظر

حسین نظر

مربی

فعلا هیچی

محمود رحامیان

محمود رحامیان

مربی

مربی افتخاری باشگاه و راهنمای کوهستان

لیلا کریمی

لیلا کریمی

مربی

مربی نقشه خوانی و کار با قطب نما
gps مربی

حسین وهابی

حسین وهابی

مربی

مربی کوه پیمایی